เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ที่ตั้งสำนักงาน 

มูลนิธิอิศรางกูร โรงเรียนปริยัติธรรมพรหมรังสี-วัดระฆังโฆสิตาราม 

เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10700


ที่ตั้งสำนักงาน (ชั่วคราว)

มูลนิธิอิศรางกูร เลขที่ 210 หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ซอยสารภี 

ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210

Visitors: 1,413